Slik påvirker farger din markedsføring

Farger engasjerer, vekker følelser og kan være handlingsutløsende. Vi lar oss engasjere og inspirere av farger, som også kan skape en balanse i kommunikasjonen vår. Her skal vi se nærmere på hvordan vi kan forholde oss til farger i markedsføringen vår.

I et nylig studie med navnet «Impact of Color in Marketing» ble det bekreftet at:

  • 90 % av kjappe beslutninger som blir tatt på vegne av produkter, avhenger av farge.
  • 2 av 3 forbrukere lar være å kjøpe et større produkt om det ikke kommer i ønsket farge
  • print-annonser i farger er 26 % mer effektive enn annonser i sort/hvitt.

Alle er vi ulike da vi reagerer og forholder oss forskjellig til farger. Ulike er vi også som forbrukere, med tanke på preferanser, kjennskap til merkevare og produkt, og behov.  Heldigvis er det noen fellestrekk vi kan forholde oss til.

Farger påvirker følelsene våre, som ofte er grunnlaget for beslutningene vi tar

Vi opererer med to fargeskalaer, en varm og en kald.
De varme fargene er rød, gul og orange og trigger følelser av varme og komfort, til sinne og fiendtlighet. Den røde fargen er den mest ekstreme av fargene. Den representerer lidenskap, kjærlighet, eventyrlyst og fare. Rødt er den internasjonale fargen for stopp og fargen som benyttes mest i flagg. 77 % av alle verdens flagg inneholder rødt. I Asia representerer den røde fargen hell og lykke.

Den blå siden av skalaen inkluderer grønn, lilla og blå og representerer de kalde fargene og beskriver følelsen av ro, men kan også frembringe følelsen av tristhet og tomhet. Den blå fargen er kompleks. Mørk blå fremkaller ofte en følelse av tillit, autoritet og intelligens, mens den klar blå representerer renhet, styrke og tillit. Lys blå vekker følelsen av fred, klarhet og ro.

Det kan også nevnes at blå er den mest brukte fargen i forretningssammenheng

Siden de kalde fargene appellerer til de emosjonelle sider av hjernen og man skal ikke være bekymret for å bruke de for mye. Varme farger oppleves mer intense, så derfor skal man skal unngå å bruke for mange i gangen. Undersøkelser viser at fargen rød kan hindre enkelte mennesker i gjennomføre hva de kom til, for eksempel en webside, for å gjøre.

Samtidig har markedsføringsplattformen HubSpot testet å endre «call to action» knappen fra vennlig grønn til den mer dominante fargen rød. Resultatet? Rød utkonkurrerte grønn med 23 %! Med dette ser man at det tydelig avhenger av hvordan man velger å bruke farger.

Preferanser mellom kjønn

Naturlig nok finnes det også ulike preferanser mellom kjønn. Kvinner viser seg å foretrekke fargene lilla, blå og grønn, og våre mindre positiv til fargene grå, orange og brun. Menn liker best blå, sort og grønn, og er mindre glad i lilla, brun og orange. Verdt å merke seg er det også at fargeblinde ofte blir forvirret av fargene grønn og rød, mens fargen blå gjenkjennes av alle. Det er bla. derfor weblinker er blå.

Studien Exciting Red and Competent Blue bekrefter at kjøpsmønster i høy grad avhenger av farge da fargen avgjør hvordan vi oppfatter merkevaren. Fargen blir på mange måte merkevarens «personlighet». Fargen formidler et budskap uten å bruke ord, og mennesker ser farger før noe annet.

Som nevnt er rødt forenelig med hell og lykke i Asia, og Japan Airlines (JAL) har valgt å bruke rødt i sin logo som et symbol på en god tur. United Parcel Service (UPS) er et godt eksempel på en enkelt farges betydning. Brun. Dette er en usnobbete farge som symboliserer tillit og det å være solid. Grunnleggende egenskaper for et leveringsfirma.

Produktkategorier forholder seg gjerne også til samme farger.

Husholdningsartikler benytter seg naturlig nok av blå, som forbindes med renhet. Orange er en annen farge du finner i den samme kategorien. Orange representerer energi og vil her kommunisere styrke.

Studier viser at vi foretrekker merkevarer vi lettere kjenner igjen, så fargen er meget viktig å tenke på i en prosess hvor merkevarens identitet skapes. Variablene er mange, og forskjellene oss mennesker imellom er enda flere.

Riktige farger kan være en suksessfaktor for merkevaren eller produktet ditt, mens feil farge kan skape irritasjon. Hva sier fargen om merkevaren din, og sier den det rette?

Ønsker du å finne ut hvilke farger som passer best til din merkevare, for dine produkter og mot din målgruppe kan du starte å teste dette på plattformer hvor tilbakemelding er lett å komme med – som på sosiale medier og i en blogg.