Gule Sider endrer utseende

Nå lanserer Gule Sider en ny visuell identitet og en oppdatert logo. Den nye grafiske profilen styrker Gule Siders nåværende digitale tilbud, samtidig som den tar utgangspunkt fra selskapets lange historie og tradisjon.

Betingelsene for små og mellomstore bedrifter for å markedsføre seg effektivt har endret seg, men mange små bedrifter har ikke tid eller kunnskap til å benytte mulighetene som tilbys av digital markedsføring.

Gule Sider er også i endring

Vi så tidlig at det var behov for lett tilgjengelig og klar digital markedsføring tilpasset den ufrivillige markedsføreren, det vil si norske små og mellomstore bedrifter. Vår visuelle identitet er en viktig del av hvordan vi oppfattes i markedet, i vår rolle som Norges enkleste digitale markedsføringsbyrå. Derfor lanserer vi nå en mer moderne, mer oppdatert grafisk profil med fokus på den digitale tidsalderen.

– Vår identitet er en viktig ingrediens i vår kommunikasjon med kunder og brukere. Den oppdaterte profilen vil bli ansikt utad for våre produkter og stadig voksende digital portefølje, sier markedsføringssjef Andreas Perneby.

Visuell identitet

Ideen om åpenhet har drevet utformingen av den nye visuelle identiteten, helt fra det karakteristiske logoen til typografi, bilder, ikoner og illustrasjoner. Den nye grafiske profilen skaper en mer hyggelig opplevelse og forvandler Gule Sider fra en lokal søkemotor til et digitalt samlingssted.

Endringen betyr også at Eniro Norge AS vil bli Gule Sider AS i Norge (du kan nå oss på samme adresse og telefonnummer som før). Vær oppmerksom på at endringen er implementert i begynnelsen av august, men at enkelte endringer kan ta litt tid, så i en periode kan den gamle grafiske profilen overlappe den nye.