,

Google Analytics og søkemotoroptimalisering | Del 2

Med Google Analytics får du et gratis verktøy som hjelper deg i arbeidet med søkemotoroptimalisering av hjemmesiden din. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du bruker Analytics for å holde oversikt over hvor besøkerne dine kommer fra.

Hvordan holder du oversikt over brukernes sted (location)? Du gjør dette enkelt ved å gå inn under kategorien Målgruppe (se nr. 1 på bildet under). Velg deretter Geo (nr. 2) og deretter til slutt Sted.

Da vil du se følgende rapport:

Her ser du antall besøkende fordelt på landet besøkene kommer fra. Vi er ikke interessert i besøkende fra noe annet land, så vi klikker på Norge. Så kommer vi til følgende rapport (se bildet nedenfor).

Det vil si at du ser dine besøkende fordelt på region. Som eier av en mindre bedrift er det imidlertid mest interessant å se fordelingen fordelt på beliggenhet. Klikk derfor på den lille blå linken øverst i bildet (se bildet ovenfor), der det står Region, By og annet.

Vi havner deretter i rapporten nedenfor, hvor vi ser trafikk fordelt på norske steder. I tillegg til at du kan se antall besøkende her, kan du for eksempel også se hvor lenge de i gjenomsnitt besøker hjemmesiden din. Men det er ikke derfor denne rapporten er interessant. Som småbedriftseier har du vanligvis et relativt lite nedslagsfelt. Hvis du er snekker i Stavanger eller har en kafé i Kristiansand, har du vanligvis det tiltenkte klientellet i og rundt disse stedene. Denne rapporten gir deg derfor en god oversikt over hvor besøkende fra hjemmesiden din kommer fra. For kafeen i Kristiansand er Kristiansand forhåpentligvis på toppen. Men hvis ikke? Hvis antall besøkende er spredt over flere steder du ikke er interessert i? Da er det godt å raskt identifisere dette “sløset” med besøkende for å se hvorfor dette skjer, og hvordan du kan endre det. Kan problemet være at du bruker feil søkeord? Hva slags reklame kjører du? Hvordan ser hjemmesiden din ut?

Når du deretter gjør endringer i SEO-strategien din, er det bare å komme tilbake hit annenhver uke eller en gang i måneden og se om endringene gir resultater.


Vil du heller se et webinar hvor vi går gjennom SEO, Google Analytics og andre verktøy? Se filmen nedenfor.

Les mer: Google Analytics og søkemotoroptimalisering | Del 1