Eniro blir heldigitale og utgir den aller siste utgaven av Ditt Distrikt

I 2017 vil Eniro utgi sine siste kataloger og blir dermed et heldigitalt selskap.

Eniros printkataloger har en lang og sterk tradisjon og har gjort stor nytte for oss som selskap, våre kunder og for alle som har brukt katalogene. Utviklingen i samfunnet viser derimot at størsteparten av befolkningen nå har gått over til å bruke digitale tjenester.

«I dag annonserer vi avslutningen på en liten bit historie. Telefonkatalogene har en historie som går århundrer tilbake og har vært til stor nytte for lokalmiljøer og lokalt næringsliv rundt i landet. Flesteparten av våre brukere har derimot nå gått over til våre digitale tjenester våre printprodukter stod for kun 8 prosent av Eniros totale inntekter i fjor, mens våre digitale produkter stod for 73 prosent. Vi har allerede migrert mesteparten av printforretningen over til våre digitale medier og vi vil nå kunne fokusere 100 prosent på våre neste steg i den digitale æra» , sier konsernsjef Örjan Frid.

Den aller siste utgaven av Ditt Distrikt vil bli distribuert i juli neste år og vil gå ut til 650 000 norske hjem.