Slide background

"Jeg har tillit til samspillet mellom Google AdWords og Gule Sider Innsikt"

Rune Bratlie, Norsk Byggekontroll

Norsk Byggekontroll

Skal du endelig i gang med boligdrømmen, gjelder det å orientere seg om alt som skal kontrolleres og godkjennes før prosjektet kan påbegynnes, og ikke minst – gjennomføres.

Norsk Byggekontroll har valgt å fokusere på en smal nisje, hvor de med sin kompetanse kan gi en trygg uavhengig kontroll. En uavhengig kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidet, at prosjekteringen av tiltak oppfyller krav i byggteknisk forskrift og arbeidet utføres i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Dette for å redusere feil og bidra til at det bygges etter kvalitet.

«Vi driver smalt og er spesialister» sier Rune Bratlie i Norsk Byggekontroll. «Tiltakshaver/utbygger har selv ansvar for at kontrollene finner sted. Konsekvensene kan bli store om de ikke blir utført på rett måte og til rett tid, og ikke minst av useriøse aktører. Innflytting vil da bla. ikke kunne finne sted til planlagt tid», fortsetter han.

På spørsmålet om hvordan Norsk Byggekontroll jobber med digital markedsføring svarer Rune «Vi bruker Facebook, hvor vi først og fremst informerer om faglige tiltak mot det private så vel som proffmarkedet. Vi tar imot kundehenvendelser og oppfordrer kunder til å legge igjen kommentarer om sine opplevelser med oss.» Han forteller også at «Vi har en veldig dyktig fagansvarlig som fokuserer på å få ut relevant og tydelig informasjon til markedet, da spesielt fra våre hjemmesider. Vi er alltid ærlige i kommunikasjonen med våre kunder, og jeg tror dette er med på å skape relasjoner og samtidig differensiere oss.»

Rune opplever investeringen i Google AdWords som viktig for å generere kunder. «Dette er mye for å bygge merkevare, men mest for å kreere nye kunder. Google AdWords bidrar med mye kompetanse, og sammen med Gule Sider Innsikt har jeg tro på en målrettet og informativ kommunikasjonsmåte.» Videre sier han «Jeg opplever å jobbe med noen som kan faget. Etter en testperiode har jeg tillit til samspillet mellom Google AdWords og Gule Sider Innsikt.»

Digital markedsføring kan ofte være utfordrende. Om dette sier Rune «Vi lever i en verden hvor altfor mange uttrykker seg til enhver tid. Vi har troen på profesjonalitet, og velger å være presise i budskapet. Kunder kan på digitale plattformer uttrykke seg og komme med tilbakemeldinger, noe som både kan være skummelt og nyttig. Vi velger å ta læring av slike kommentarer. Vi er ærlige og ryddige hele veien.»

Rune avslutter «Vi ønsker å jobbe parallelt med organisk og betalt kommunikasjon, og synes det er viktig å forfatte seg i korthet og være presis. Vi forsøker å spisse oss og her er Google AdWords et nyttig verktøy.»