Slide background

"Løsningen Gule Sider og Google AdWords / Bing Ads passer oss godt - både budsjettmessig og resultatmessig"

Jørn Jensen, Jørn Jensen Lærhandel

Lurer du på hvordan du også kan få bedre omsetning ved hjelp av annonsering med Gule Sider?

Jørn Jensen Lærhandel AS er en familiebedrift som ble etablert for ca.50 år siden og har i dag 4 ansatte.

Skomakeri var utgangspunktet for driften. Reparasjon, konstruksjon og produksjon av sko. Kunnskapen om lær og skinn har gått i generasjoner og er godt innarbeidet i bedriften.

Etterhvert har skomakeri blitt delvis aviklet og salg har tatt over som hovedgeskjefigelse.

I dag er driften i hovedsak import/eksport av skinn og lær, en del ferdige og egenproduserte produkter, spesialverktøy, postordresalg, salg i butikk, messer, salg mot skoler og institusjoner.

«Vi deltar årlig på ca.25 messer, markeder og treff. Alt fra villmarksmesser til hestetreff, knivmakertreff og julemarked. På den måten når vi ut til kunder i distriktene – noe som betyr mye for oss,» forteller Aril Jensen.

Jørn Jensen Lærhandel AS er en nisjebutikk, og har produkter man ikke får kjøpt i noen annen butikk i Norge.

«Vi ser at vi fint kan konkurrere med store bedrifter som prøver å etablere seg. De er konkurransedyktige på pris, men vi vinner på kompetanse. Produktene vi jobber med krever at vi besitter denne kompetansen. Kundene våre vil ha personlig veiledning» fortsetter Aril.

Aril opplever forståelse for faget som en av de største utfordringene i dag.

«Å få folk til å forstå at en ku eller okse ikke kommer i meter på rull. At i denne bransjen kjøpes og selges skinn og lær i enheten kvadratfot. Lintråd handles i kilo. At det finnes kun ett av hvert treskaft  o.s.v.» Han mener personlig kontakt forenkler kommunikasjonen rundt dette.

Om spørsmålet om hvordan bedriften jobber med digital markedsføring svarer Aril «Den største utfordringen med digital markedsføring er at utviklingen går altfor fort. Du har ikke før lært deg å lage en hjemmeside før det kommer et nytt format, eller en ny nettleser.»

Jørn Jensen Lærhandel AS finner vi både på Instagram og Twitter, selv om aktiviteten ikke er stor.

Facebook benyttes i større grad, og Aril anser dette som en bra kanal for å nå ut til kunder og potensielle kunder. Noen utrfordringer oppleves også når man har kniver i sortimentet, siden man ikke får annonsert for våpen i Norge.

Bedriften har også investert i annonsering på Gule Sider og Google Ad Words.

«Her opplever vi konkrete resultater i form av salg og kunder i butikk som forteller at de har funnet oss på Gule Sider. Samtidig har vi en fantastisk hyggelig kontaktperson som tar seg av det meste. Det å kunne forholde seg til en person er viktig for å ivareta tillitt.» avslutter Aril.

Les mer om mulighetene du har med Google/Bing her